Wat is systeemtherapie?

Systeemtherapie is een specifieke vorm van psychotherapie en omvat zowel individuele therapie, relatietherapie als gezinstherapie. De systemische visie bekijkt de mens als uniek individu dat voortdurend in verbinding staat met een veelheid aan omgevingsfactoren die zijn gedrag en welbevinden beïnvloeden. De systeemtherapeut zal dan ook de hulpvraag steeds bekijken tegen een achtergrond van invloeden en effecten uit het heden en verleden.


Hoe verloopt de therapie?

Situaties die complex zijn of dreigen vast te lopen, zijn vaak mits de juiste aanpak weer op de rails te krijgen.

In een eerste verkennende fase wordt de hulpvraag duidelijk zodat er tijdens de volgende gesprekken op een adequate wijze antwoorden en adviezen kunnen worden aangereikt. Daarom is het essentieel dat u zich goed voelt bij de persoon en de manier van werken van de therapeut. U krijgt in alle vrijheid de gelegenheid om na het eerste gesprek te beslissen of u met mij het traject verder wil aanvatten.

Ook gedurende het verdere verloop van de therapie is het steeds de cliënt die uiteindelijk beslist of hij de aangereikte piste wil volgen, zoniet zal er een ander advies worden geformuleerd waarbij men zich goed voelt. Respect, wederzijds vertrouwen, onderling overleg, samen beslissen en je hier goed bij voelen is binnen de therapie dan ook van het grootste belang.

Het spreekt voor zich dat de werkwijze bij het kind steeds aangepast wordt aan de interesses en de mogelijkheden.

Voor mensen met een mentale beperking werk ik eveneens een traject op maat uit.

Ik streef er steeds naar om er voor te zorgen dat mensen, klein of groot graag naar mijn praktijk komen. De therapie moet verhelderen, opluchten, ervoor zorgen dat je je beter voelt en graag weer terugkomt tot je op een dag kan zeggen dat je weer verder kan.